گالری خواب پوربناد

خدمات مورد ارائه

 •  دفتر فروش تشک های لیلیان - سریر - رویا- رویال -نمایندگی لحاف ناز خواب- نمایندگی انحصاری محصولات سریر در شیراز

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: سعید پوربناد


  09173072578


  تلفن: شعبه یک : 38246892-38359794 شعبه دو : 36406661- 36406660


  آدرس: شیراز-آدرس شعبه یک : بزرگراه رحمت - خیابان سپاه جنوبی - کوچه 8 - آدرس شعبه یک : بزرگراه رحمت - خیابان سپاه جنوبی - کوچه 8-شعبه دو : صدرا - فاز یک - غدیر - بلوار حافظ - مقابل ریل راه آهن


  ایمیل:


  سایت: