بازرگانی امیریان مرکزفروش عمده گوشت

خدمات مورد ارائه

 •  مرکزفروش عمده گوشت

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محسن امیریان


  09177376977


  تلفن: :07137535600


  آدرس: شیراز-مجتمع بازرگانان لاین نشاط غرفه24


  ایمیل: mx.amirian@gmail.com


  سایت: