گلخونه یاس

خدمات مورد ارائه

 •  پرورش گلهای آپارتمانی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: مدیریت ملیحه اسلامی نسب


  ۰۹۱۷۸۹۰۹۱۳۸


  تلفن:


  آدرس: فیروزآباد--بلوارامام حسین(ع) کوچه ۲۲ درب دوم منزل شریفی


  ایمیل: Javad2016sharifi@gmail.com


  سایت: