شرکت فنی مهندسی بارمان نیرو گستر فارس

خدمات مورد ارائه

 •  طراحی، مشاوره و اجرای کلیه امور تاسیسات برق، مکانیک، آسانسور و... ساختمان

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: عباسی


  09396227752


  تلفن: 09393227752


  آدرس: شیراز-شیراز بلوار پاسداران


  ایمیل: mdabbasi@engineer.com


  سایت: