وانت تلفنی

خدمات مورد ارائه

 •  حمل و نقل اسباب کشی وانت بار وانت تلفنی سراسر شهر

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: حسین مهجور


  09390888293


  تلفن: 09390888293


  آدرس: شیراز-باهنر


  ایمیل: hossein.mahjoor.1379@gmail.com


  سایت: