نازک کاری و سفید کاری

خدمات مورد ارائه

 •  گل و گچ و نازکاری یا سفید کاری ابزار با نورپردازی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: صیدی


  09178193792


  تلفن: 09171023472


  آدرس: شیراز-


  ایمیل:


  سایت: