عطاری سنتی هزارویک

خدمات مورد ارائه

 •  فروش محصولات گیاهی

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محمد اسد سنگابی ومحمد حسینیان


  09389117806


  تلفن: 07132226071


  آدرس: شیراز-بازار وکیل جنوبی پلاک 95


  ایمیل: sangabiattar1@gmail.com


  سایت:sangabiattar.ir