آکادمی تنیس یونیک

خدمات مورد ارائه

 •  آموزش تخصصی تنیس خاکی بانوان و آقایان در همه رده های سنی و کودکان، اجازه زمین جهت بازیکنان، فروش تخصصی ملزومات ورزشی تنیس، کافی شاپ

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: سعید خوانساری


  09174442923


  تلفن: 07136488152


  آدرس: شیراز-


  ایمیل:


  سایت:tennisacademyunique95@gmail.com