کباب ساطوری تک بناب آذربایجان

خدمات مورد ارائه

 •   کباب مخصوص - جوجه کباب

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: جاهد


  09146404535


  تلفن: 36475231-36475232


  آدرس: شیراز- بلوار بعثت بین فلکه سنگی و چهاره خلدبرین جنب بانک ملت کبابی آذربایجان


  ایمیل:


  سایت: