شغل بانک

خدمات مورد ارائه

 •  مرجع آگهی های استخدام - دریافت نمایندگی- مشارکت و سرمایه گذاری -تخفیفات و کالاهای اقساطی- طبقه بندی مشاغل در استان فارس و شهر شیراز

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: محمد رضا جوهری


  09022468200


  تلفن: 07132333162


  آدرس: شیراز-چهارراه سینما سعدی


  ایمیل:


  سایت:https://shoghlbank.org